สินค้าน้ำหนักไม่เกิน 0.25 กิโลกรัม
+ ค่าส่ง
ส่งธรรมดา 20.00 บาท
ส่งพัสดุลงทะเบียน 30.00 บาท
ส่ง LOGISPOST 000.00 บาท
ส่ง EMS 50.00 บาท
ส่งรถขนส่งสินค้า NTC ,พัสดุภัณฑ์ไทย ,SDS ,เชาวรินทร์ ,ไอทีทรานสปอร์ต ,จักกริศน์ เก็บค่าส่งที่ปลายทาง

สินค้าน้ำหนักไม่เกิน 0.50 กิโลกรัม
+ ค่าส่ง
ส่งธรรมดา 30.00 บาท
ส่งพัสดุลงทะเบียน 40.00 บาท
ส่ง LOGISPOST 000.00 บาท
ส่ง EMS 60.00 บาท
ส่งรถขนส่งสินค้า NTC ,พัสดุภัณฑ์ไทย ,SDS ,เชาวรินทร์ ,ไอทีทรานสปอร์ต ,จักกริศน์ เก็บค่าส่งที่ปลายทาง

สินค้าน้ำหนักไม่เกิน 0.75 กิโลกรัม
+ ค่าส่ง
ส่งธรรมดา 40.00 บาท
ส่งพัสดุลงทะเบียน 50.00 บาท
ส่ง LOGISPOST 000.00 บาท
ส่ง EMS 70.00 บาท
ส่งรถขนส่งสินค้า NTC ,พัสดุภัณฑ์ไทย ,SDS ,เชาวรินทร์ ,ไอทีทรานสปอร์ต ,จักกริศน์ เก็บค่าส่งที่ปลายทาง

สินค้าน้ำหนักไม่เกิน 1.0 กิโลกรัม
+ ค่าส่ง
ส่งธรรมดา 50.00 บาท
ส่งพัสดุลงทะเบียน 60.00 บาท
ส่ง LOGISPOST 000.00 บาท
ส่ง EMS 80.00 บาท
ส่งรถขนส่งสินค้า NTC ,พัสดุภัณฑ์ไทย ,SDS ,เชาวรินทร์ ,ไอทีทรานสปอร์ต ,จักกริศน์ เก็บค่าส่งที่ปลายทาง

สินค้าน้ำหนักไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม
+ ค่าส่ง
ส่งธรรมดา 60.00 บาท
ส่งพัสดุลงทะเบียน 70.00 บาท
ส่ง LOGISPOST 000.00 บาท
ส่ง EMS 90.00 บาท
ส่งรถขนส่งสินค้า NTC ,พัสดุภัณฑ์ไทย ,SDS ,เชาวรินทร์ ,ไอทีทรานสปอร์ต ,จักกริศน์ เก็บค่าส่งที่ปลายทาง

สินค้าน้ำหนักไม่เกิน 2.0 กิโลกรัม
+ ค่าส่ง
ส่งธรรมดา 70.00 บาท
ส่งพัสดุลงทะเบียน 80.00 บาท
ส่ง LOGISPOST 000.00 บาท
ส่ง EMS 100.00 บาท
ส่งรถขนส่งสินค้า NTC ,พัสดุภัณฑ์ไทย ,SDS ,เชาวรินทร์ ,ไอทีทรานสปอร์ต ,จักกริศน์ เก็บค่าส่งที่ปลายทาง

จอ MONITOR
+ ค่าส่ง
ส่งธรรมดา 100.00 บาท
ส่งพัสดุลงทะเบียน 150.00 บาท
ส่ง LOGISPOST 200.00 บาท
ส่ง EMS 350.00 บาท
ส่งรถขนส่งสินค้า NTC ,พัสดุภัณฑ์ไทย ,SDS ,เชาวรินทร์ ,ไอทีทรานสปอร์ต ,จักกริศน์ เก็บค่าส่งที่ปลายทาง

เครื่องคอมเฉพาะ CASE
+ ค่าส่ง
ส่งธรรมดา 200.00 บาท
ส่งพัสดุลงทะเบียน 250.00 บาท
ส่ง LOGISPOST 300.00 บาท
ส่ง EMS 450.00 บาท
ส่งรถขนส่งสินค้า NTC ,พัสดุภัณฑ์ไทย ,SDS ,เชาวรินทร์ ,ไอทีทรานสปอร์ต ,จักกริศน์ เก็บค่าส่งที่ปลายทาง

เครื่องคอมชุด
+ ค่าส่ง
ส่งธรรมดา 200.00 บาท
ส่งพัสดุลงทะเบียน 300.00 บาท
ส่ง LOGISPOST 350.00 บาท
ส่ง EMS 650.00 บาท
ส่งรถขนส่งสินค้า NTC ,พัสดุภัณฑ์ไทย ,SDS ,เชาวรินทร์ ,ไอทีทรานสปอร์ต ,จักกริศน์ เก็บค่าส่งที่ปลายทาง

แอร์การ์ด
+ ค่าส่ง
ส่งธรรมดา 20.00 บาท
ส่งพัสดุลงทะเบียน 30.00 บาท
ส่ง LOGISPOST 000.00 บาท
ส่ง EMS 50.00 บาท

โทรศัพท์มือถือ
+ ค่าส่ง
ส่งธรรมดา 50.00 บาท
ส่งพัสดุลงทะเบียน 60.00 บาท
ส่ง LOGISPOST 000.00 บาท
ส่ง EMS 80.00 บาท
ส่งรถขนส่งสินค้า NTC ,พัสดุภัณฑ์ไทย ,SDS ,เชาวรินทร์ ,ไอทีทรานสปอร์ต ,จักกริศน์ เก็บค่าส่งที่ปลายทาง

CD-ROM | DVD-ROM
+ ค่าส่ง
ส่งธรรมดา 40.00 บาท
ส่งพัสดุลงทะเบียน 50.00 บาท
ส่ง LOGISPOST 000.00 บาท
ส่ง EMS 70.00 บาท
ส่งรถขนส่งสินค้า NTC ,พัสดุภัณฑ์ไทย ,SDS ,เชาวรินทร์ ,ไอทีทรานสปอร์ต ,จักกริศน์ เก็บค่าส่งที่ปลายทาง

CPU
+ ค่าส่ง
ส่งธรรมดา 20.00 บาท
ส่งพัสดุลงทะเบียน 30.00 บาท
ส่ง LOGISPOST 000.00 บาท
ส่ง EMS 50.00 บาท
ส่งรถขนส่งสินค้า NTC ,พัสดุภัณฑ์ไทย ,SDS ,เชาวรินทร์ ,ไอทีทรานสปอร์ต ,จักกริศน์ เก็บค่าส่งที่ปลายทาง

HARDDISK
+ ค่าส่ง
ส่งธรรมดา 50.00 บาท
ส่งพัสดุลงทะเบียน 60.00 บาท
ส่ง LOGISPOST 000.00 บาท
ส่ง EMS 80.00 บาท
ส่งรถขนส่งสินค้า NTC ,พัสดุภัณฑ์ไทย ,SDS ,เชาวรินทร์ ,ไอทีทรานสปอร์ต ,จักกริศน์ เก็บค่าส่งที่ปลายทาง

HUB
+ ค่าส่ง
ส่งธรรมดา 50.00 บาท
ส่งพัสดุลงทะเบียน 60.00 บาท
ส่ง LOGISPOST 000.00 บาท
ส่ง EMS 80.00 บาท
ส่งรถขนส่งสินค้า NTC ,พัสดุภัณฑ์ไทย ,SDS ,เชาวรินทร์ ,ไอทีทรานสปอร์ต ,จักกริศน์ เก็บค่าส่งที่ปลายทาง

HUB 10 PORT ขึ้นไป
+ ค่าส่ง
ส่งธรรมดา 100.00 บาท
ส่งพัสดุลงทะเบียน 150.00 บาท
ส่ง LOGISPOST 250.00 บาท
ส่ง EMS 250.00 บาท
ส่งรถขนส่งสินค้า NTC ,พัสดุภัณฑ์ไทย ,SDS ,เชาวรินทร์ ,ไอทีทรานสปอร์ต ,จักกริศน์ เก็บค่าส่งที่ปลายทาง

MAINBOARD
+ ค่าส่ง
ส่งธรรมดา 80.00 บาท
ส่งพัสดุลงทะเบียน 100.00 บาท
ส่ง LOGISPOST 200.00 บาท
ส่ง EMS 120.00 บาท
ส่งรถขนส่งสินค้า NTC ,พัสดุภัณฑ์ไทย ,SDS ,เชาวรินทร์ ,ไอทีทรานสปอร์ต ,จักกริศน์ เก็บค่าส่งที่ปลายทาง

MEMORY ( RAM )
+ ค่าส่ง
ส่งธรรมดา 20.00 บาท
ส่งพัสดุลงทะเบียน 30.00 บาท
ส่ง LOGISPOST 000.00 บาท
ส่ง EMS 50.00 บาท
ส่งรถขนส่งสินค้า NTC ,พัสดุภัณฑ์ไทย ,SDS ,เชาวรินทร์ ,ไอทีทรานสปอร์ต ,จักกริศน์ เก็บค่าส่งที่ปลายทาง

MODEM | ROUTER
+ ค่าส่ง
ส่งธรรมดา 50.00 บาท
ส่งพัสดุลงทะเบียน 60.00 บาท
ส่ง LOGISPOST 00.00 บาท
ส่ง EMS 80.00 บาท
ส่งรถขนส่งสินค้า NTC ,พัสดุภัณฑ์ไทย ,SDS ,เชาวรินทร์ ,ไอทีทรานสปอร์ต ,จักกริศน์ เก็บค่าส่งที่ปลายทาง

NOTEBOOK | โน็ตบุ้ค
+ ค่าส่ง
ส่งธรรมดา 100.00 บาท
ส่งพัสดุลงทะเบียน 150.00 บาท
ส่ง LOGISPOST 250.00 บาท
ส่ง EMS 250.00 บาท
ส่งรถขนส่งสินค้า NTC ,พัสดุภัณฑ์ไทย ,SDS ,เชาวรินทร์ ,ไอทีทรานสปอร์ต ,จักกริศน์ เก็บค่าส่งที่ปลายทาง

PC คอมพิวเตอร์ตั้งโต็ะ
+ ค่าส่ง
ส่งธรรมดา 200.00 บาท
ส่งพัสดุลงทะเบียน 300.00 บาท
ส่ง LOGISPOST 350.00 บาท
ส่ง EMS 650.00 บาท
ส่งรถขนส่งสินค้า NTC ,พัสดุภัณฑ์ไทย ,SDS ,เชาวรินทร์ ,ไอทีทรานสปอร์ต ,จักกริศน์ เก็บค่าส่งที่ปลายทาง

PC คอมพิวเตอร์ตั้งโต็ะ ครบชุด
+ ค่าส่ง
ส่งธรรมดา 200.00 บาท
ส่งพัสดุลงทะเบียน 300.00 บาท
ส่ง LOGISPOST 350.00 บาท
ส่ง EMS 650.00 บาท
ส่งรถขนส่งสินค้า NTC ,พัสดุภัณฑ์ไทย ,SDS ,เชาวรินทร์ ,ไอทีทรานสปอร์ต ,จักกริศน์ เก็บค่าส่งที่ปลายทาง

PRINTER
+ ค่าส่ง
ส่งธรรมดา 100.00 บาท
ส่งพัสดุลงทะเบียน 150.00 บาท
ส่ง LOGISPOST 250.00 บาท
ส่ง EMS 250.00 บาท
ส่งรถขนส่งสินค้า NTC ,พัสดุภัณฑ์ไทย ,SDS ,เชาวรินทร์ ,ไอทีทรานสปอร์ต ,จักกริศน์ เก็บค่าส่งที่ปลายทาง

PRINTER – ACCESSORIES
+ ค่าส่ง
ส่งธรรมดา 100.00 บาท
ส่งพัสดุลงทะเบียน 150.00 บาท
ส่ง LOGISPOST 250.00 บาท
ส่ง EMS 250.00 บาท
ส่งรถขนส่งสินค้า NTC ,พัสดุภัณฑ์ไทย ,SDS ,เชาวรินทร์ ,ไอทีทรานสปอร์ต ,จักกริศน์ เก็บค่าส่งที่ปลายทาง

TABLET | แท็บเล็ต
+ ค่าส่ง
ส่งธรรมดา 50.00 บาท
ส่งพัสดุลงทะเบียน 60.00 บาท
ส่ง LOGISPOST 000.00 บาท
ส่ง EMS 80.00 บาท
ส่งรถขนส่งสินค้า NTC ,พัสดุภัณฑ์ไทย ,SDS ,เชาวรินทร์ ,ไอทีทรานสปอร์ต ,จักกริศน์ เก็บค่าส่งที่ปลายทาง

USB | อุปกรณ์ USB
+ ค่าส่ง
ส่งธรรมดา 30.00 บาท
ส่งพัสดุลงทะเบียน 40.00 บาท
ส่ง LOGISPOST 00.00 บาท
ส่ง EMS 60.00 บาท
ส่งรถขนส่งสินค้า NTC ,พัสดุภัณฑ์ไทย ,SDS ,เชาวรินทร์ ,ไอทีทรานสปอร์ต ,จักกริศน์ เก็บค่าส่งที่ปลายทาง

VGA
+ ค่าส่ง
ส่งธรรมดา 30.00 บาท
ส่งพัสดุลงทะเบียน 40.00 บาท
ส่ง LOGISPOST 000.00 บาท
ส่ง EMS 60.00 บาท
ส่งรถขนส่งสินค้า NTC ,พัสดุภัณฑ์ไทย ,SDS ,เชาวรินทร์ ,ไอทีทรานสปอร์ต ,จักกริศน์ เก็บค่าส่งที่ปลายทาง

VIDEO GAME – ACCESSORIES
ส่งธรรมดา 50.00 บาท
ส่งพัสดุลงทะเบียน 60.00 บาท
ส่ง LOGISPOST 00.00 บาท
ส่ง EMS 80.00 บาท
ส่งรถขนส่งสินค้า NTC ,พัสดุภัณฑ์ไทย ,SDS ,เชาวรินทร์ ,ไอทีทรานสปอร์ต ,จักกริศน์ เก็บค่าส่งที่ปลายทาง

VIDEO GAME – เครื่องเกม
ส่งธรรมดา 80.00 บาท
ส่งพัสดุลงทะเบียน 100.00 บาท
ส่ง LOGISPOST 00.00 บาท
ส่ง EMS 150.00 บาท
ส่งรถขนส่งสินค้า NTC ,พัสดุภัณฑ์ไทย ,SDS ,เชาวรินทร์ ,ไอทีทรานสปอร์ต ,จักกริศน์ เก็บค่าส่งที่ปลายทาง

OTHER – สินค้าอุปโภค บริโภค
ส่งธรรมดา 80.00 บาท
ส่งพัสดุลงทะเบียน 100.00 บาท
ส่ง LOGISPOST 00.00 บาท
ส่ง EMS 150.00 บาท
ส่งรถขนส่งสินค้า NTC ,พัสดุภัณฑ์ไทย ,SDS ,เชาวรินทร์ ,ไอทีทรานสปอร์ต ,จักกริศน์ เก็บค่าส่งที่ปลายทาง

พื้นที่ส่ง รถขนส่งสินค้า NTC ,พัสดุภัณฑ์ไทย
บริการส่งเร็ว 1 วัน ภาคใต้บริการส่งโดย พัสดุภัณฑ์ไทย
ค่าบริการเพียง 50 – 150 บาท

พื้นที่บริการ NTC

ภาคกลาง

นครสวรรค์
เขตเทศบาลเมืองนครสวรรค์
โทรศัพท์ : 056-872458
อ.พยุหคีรี ,ต.เขาเขียว ( เฉพาะ ถ.พหลโยธิน )

อุทัยธานี
เขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี

ชัยนาท
เขตเทศบาลเมืองชัยนาท
โทรศัพท์ : 080-3465854 ( รถส่งสินค้า )
มโนรมย์ ,วัดสิงห์

กำแพงเพชร
เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
โทรศัพท์ : 055-714129 ,083-6265195
พรานกระต่าย

ตาก
โทรศัพท์ : 055-541955 ,081-4720532
แม่สอด 086-4203230 ( รถส่งสินค้า )

พิษณุโลก
โทรศัพท์ : 055-334135 ,089-9604372 ,089-9604373
โทรศัพท์ : 089-9604374 ( รถส่งสินค้า )

พิจิตร
โทรศัพท์ : 055-0088580
เขตเทศบาลเมืองพิจิตร
วชิรบารมี ,สามง่าม ,สากเหล็ก ,วังทรายพูน ,ตะพานหิน ,ทับคล้อ ,บางมูลนาค ,ทับคล้อ ,บางระกำ ( จ.พิษณุโลก )
โทรศัพท์ : 081-3944844 ( รถส่งสินค้า )

อุตรดิตถ์
เขตเทศบาลอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 055-407709 ,087-8503010 ,083-3315062
ลับแล ,ทุ่งยั้ง ,ตรอน ,พิชัย 083-1613569 ( รถส่งสินค้า )

สุโขทัย
เขตเทศบาลสุโขทัย
โทรศัพท์ : 080-2742959
ศรีสำโรง ,ศรีสัชนาลัย ,ศรีนคร ,สวรรค์โลก ,กงไกรลาส

เเพร่
เขตเทศบาลเมืองแพร่
โทรศัพท์ : 084-1505718
ปัว ,เด่นชัย
โทรศัพท์ : 054-614101
ท่าวังผา
โทรศัพท์ : 081-0753013  ( รถส่งสินค้า )
สอง ,สูงเม่น ,ร้องกวาง

น่าน
เขตเทศบาลเมืองน่าน
โทรศัพท์ : 085-7104544
ภูเพียง – เวียงสา

พะเยา
เขตเทศบาลเมืองพะเยา
โทรศัพท์ : 086-1847383
เชียงม่วน ,เชียงคำ ,จุน ,ปง ,ดอกคำใต้ ( ส่งวันพุธ และ วันเสาร์ )

ลำปาง
เขตเทศบาลเมืองลำปาง
โทรศัพท์ : 054-317119 ,089-7596738  ( รถส่งสินค้า )

เชียงราย
เขตเทศบาลเมืองเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-700585
เวียงป่าเป้า ,เเม่สรวย ,เเม่ขะจาน ,แม่จัน ,แม่สาย ( ถ.พหลโยธิน ) ,ม.ราชภัฎ ,ม.แม่ฟ้าหลวง 086-3021415  ( รถส่งสินค้า )

เชียงใหม่
เขตเทศบาลเมืองนครเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-302035 ,053-302365
เเม่ริม ,หางดง ,สันทราย ,สันป่าตอง ,สันผีเสื้อ ,สารภี ,สันกำเเพง ,ฝาง ,ไชยปราการ ,เชียงดาว ,แม่อาย

ลำพูน
เขตเทศบาลเมืองลำพูน
โทรศัพท์ : 081-7652595 ( รถส่งสินค้า )
อุโมงค์

เพชรบูรณ์
วังโป่ง ,ชนแดน ,หล่มสัก ,หล่มเก่า
โทรศัพท์ : 089-9604374 ( รถส่งสินค้า )

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา
เทศบาลเมืองนครราชสีมา
โทรศัพท์ : 044-928816 ,084-6093619
โนนไทย ,บ้านโคกสวาย ,พระทองคำหนองบัวโคก ,เขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี ,สงวนวงศ์อุตสาหกรรม ,ก.ม. 8.5 ,ต.โคกกรวด ( TOT ) ,ต.ชัยมงคล ,ม.สุรนารี ,ปักธงชัย ,โชคชัย ( ส่งวันจันทร์ – วันพฤหัส )

ชัยภูมิ
เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
โทรศัพท์ : 081-966547
บ้านเขว้า ,จัตุรัสหนองบัวระเหว ,หนองบัวบาน ( ส่งวันจันทร์ – วันพุธ – วันศุกร์ )

ขอนเเก่น
โทรศัพท์ : 043-465564 ,043-405623 ,086-2348593

มหาสารคาม
โทรศัพท์ : 043-712704 ,087-2246154
เชียงยืน ,กันทรวิชัย ,โกสุมพิสัย
โทรศัพท์ : 083-1472836 ( รถส่งสินค้า )

กาฬสินธุ์
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 084-5140908 ( รถส่งสินค้า )
ยางตลาด

ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 043-512783 ,081-0558393 ( รถส่งสินค้า )

อุดรธานี
โทรศัพท์ : 042-29027
ยกเว้น ต.นาข่า ,ต.โนนสูง ,หนองไผ่ ,หนองวัวซอ ,หนองบัวบาน ( ส่งวันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี )

หนองบัวลำภู
เขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
โทรศัพท์ : 089-6235891
ศรีบุญเรือง

เลย
โทรศัพท์ : 089-7114995
นากลาง ,นาวัง ,เอราวัณ ,วังสะพุง

หนองคาย
เขตเทศบาลเมืองหนองคาย
โทรศัพท์ : 042-467160 ,081-2633690

สกลนคร
เขตเทศบาลเมืองสกลนคร
โทรศัพท์ : 042-743192 ,089-5695773
หนองหาน ,สว่างเเดนดิน ,พังโคน ,วานรนิวาส
โทรศัพท์ : 086-6368063
ดงมะไฟ ,พรรณนานิคม ,กุสุมาลย์ ,อากาศอำนวย ,โคกศรีสุพรรณ

นครพนม
โทรศัพท์ : 087-9520969
ศรีสงคราม ,ท่าอุเทน ,โพนสรรค์ ,นาหว้า ,นาเเก ,เรณูนคร ,ธาตุพนม ( ส่งวันจันทร์ – วันพุธ – วันศุกร์ )

สุรินทร์
โทรศัพท์ : 044-519095 ,081-1732655
ปราสาท

บุรีรัมย์
โทรศัพท์ : 081-6009324
กระสัง ,นางรอง ,ประโคนชัย ( ส่งวันจันทร์ – วันพุธ – วันศุกร์ )

ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-634095, 081-5496309 ,088-0411135
พยุห์ ,กันทราลักษ์ ,ต.จานใหญ่ ( ส่งวันอังคาร – วันพฤหัสบดี – วันเสาร์ )
ขุขันธ์ ,ขุนหาญ ,วังหิน ,ศรีรัตน์ ,เบญจลักษ์ ,โนนคูณ ( ส่งวันจันทร์ )
กันทรารมย์ ( ส่งวันพุธ – วันศุกร์ – วันอาทิตย์ )
ยางชุมน้อย ( ส่งวันอังคาร – พฤหัสบดี – เสาร์ )
ไพรบึง ติดเส้นทาง 24 ,โชคชัย ,เดชอุดม ( ส่งวันอังคาร – วันอาทิตย์ )
ปรางกู่ ( ส่งวันอังคาร – วันพฤหัสบดี – วันเสาร์ )

ยโสธร
เขตเทศบาลเมืองยโสธร
โทรศัพท์ : 081-5799536
อุทุมพรพิสัย ,ราศีไศล ,คำเขื่อนเเก้ว ,มหาชนะชัย ,ค้อวัง

อุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 045-317153-4 ,081-8781156
วารินชำราบ ,ต.ธาตุ ,ต.ศรีไค ,ม.อุบล ( เริ่มที่ราคา 100 บาท )
เดชอุดม ,นาส่วง ( ส่งวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี )
สว่างวีระวงศ์ ,พิบูลมังสาหาร ( ส่งวันอังคาร และ วันศุกร์ )
เหล่าเสือโก้ก ,ตระการพืชผล ( ส่งวันพุธ และ วันเสาร์ )
โทรศัพท์ : 093-3219834 ( รถส่งสินค้า )

อำนาจเจริญ
เขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
โทรศัพท์ : 086-2203185 ( รถส่งสินค้า )
ม่วงสามสิบ ,ลืออำนาจ ( เฉพาะ ถ.ชยางกรู )

มุกดาหาร 
เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร
โทรศัพท์ : 042-631197 ,080-4215634
เสนานิคม ,เลิงนกทา ,นิคมคำสร้อย 081-7396947 ( รถส่งสินค้า )

บึงกาฬ
โทรศัพท์ : 042-492926 ,085-4566428
เซกา ,พรเจริญ ,ศรีวิไล ,บุ้งคล้า ,โซ่พิสัย ,ปากคาด ( ส่งวันจันทร์ – วันพฤหัส )

สกลนคร
บึงโขงหลง ,บ้านดุง ,บ้านม่วง ,เจริญศิลป์ ,คำตากล้า

นครพนม
บ้านแพง

ชัยภูมิ
โทรศัพท์ : 089-0211104 ,099-0121105
อำเภอชุมแพ ,บ้านฝาง ,ดอนโมง ,หนองเรือ ,บ้านแท่น ,ภูเขียว ,อ.แก้งคร้อ
เทศบาลตำบลหนองแก ,เฉพาะผ่าน ,ถ.มลิวัลย์
โทรศัพท์ : 089-0211104 ,099-0121105  ( รถส่งสินค้า ,ส่งวันจันทร์ – วันเสาร์ )
เวลา 08.00 – 18.00 น. หยุดวันอาทิตย์

ภาคตะวันออก

ชลบุรี
เขตเทศบาลเมืองชลบุรี
โทรศัพท์ : 038-284623 ,038-284642
แสนสุข ,ศรีราชา ,พัทยา ,บางละมุง
โทรศัพท์ : 083-3766056

พัทยา
บางละมุง ,สัตหีบ ,นาจอมเทียน ,นาเกลือ ,หนองปลาไหล ,หนองปรือ ,เขาไม้แก้ว ,ห้วยใหญ่โป่ง

ระยอง
เขตเทศบาลเมืองระยอง
โทรศัพท์ : 038-948047 ,080-5656500 ,085-2879860
สัตหีบ ,มาบตาพุด ( ยกเว้นนิคมฯ ) บ้านฉาง ,บ้านห้วยโป่ง

จันทบุรี
เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี
โทรศัพท์ : 039-302948 ,089-2245760 ( เขตเทศบาล ) ,อ.แหลมสิงห์ ,ต.พลิ้ว ,ต.แสนตุ้ง ,เขาสมิง ,ขลุง ,081-9833772 ( รถส่งสินค้า )

ตราด
เขตเทศบาลเมืองตราด
087-1460370 ( รถส่งสินค้า )

กรุงเทพ ฯ
สำนักงานพหลโยธิน
ดอนเมือง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โทรศัพท์ : 02-5237042 – 46
Fax : 02-5237047

สำนักงานรองเมือง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โทรศัพท์ : 02-6118454 – 5 ,02-6119582 – 4
Fax : 02-6119583


พื้นที่บริการ พัสดุภัณฑ์ไทย

ภาคเหนือ

ลำปาง (HUB)
สรินรัตน์ ความหมั่น
44-46 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
054-222027
086-4315391

ลำปาง
วันทนา จันทร์จอม
44-46 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
054-222027
086-4315391

เชียงราย ( สาขา )
วรรณทนา
47/17 ถ.สันคอกช้าง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
052-029843
0932386890

เชียงราย
อัญชลีพร หนูบำรุง
92/2 ม.9 ถ.เชียงราย – เวียงชัย ต.รอบเรียง อ.เมือง จ.เชียงราย
053-746102
081-5940968
095-4464529

พะเยา ( สาขา )
วุฒิพงษ์ สมศรี
649/24  ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา
080-1296198

พะเยา
วุฒิพงษ์ ภู่จีนาพันธ์
60 ถ.ประตูชัย ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา
081-4735994
084-0456760

แพร่ (HUB)
สุธีระ  สมศรี
312 ม.3 ต.ร่องกาศ  อ.สูงเม่น  จ.แพร่
090-6738664
082-0308436

แพร่
จำรัส บุญเลิศ
172/2 ม.5 ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่
085-0383830

น่าน
จตุรงค์ บุญเลิศ
36/9 ( ติดตลาดพระเนตร ) ถ.สุมลเทวราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.น่าน
090-3236016
085-0406150

ลำพูน
จามรี ศรีสงค์
237/5 ม.18 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
053-090133
090-1508148

เชียงใหม่
มาลี พอทำ
152 ม.3 ถ.มหิดล แยกดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
081-6024423
083-1539985
080-4925935

พิษณุโลก (HUB)
สาโรช มั่นคง
209 ม.3 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
055-322032
083-1230289

พิษณุโลก
เมธิชา มั่นคง
209 ม.3 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
055-322032
081-3797028

เพชรบูรณ์
อุกฤฐม์ โลหาชีวะ
45 ซ.พระพุทธบาท 2 ถ.พระพุทธบาท อ.เมือง
056-711352
089-2230847

สุโขทัย
ธนูศร คุ้มศรีวิชัย
117/1 ม.1 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย
055-019675
083-8713938

สุโขทัย
ชลอ รักแจ้ง
89/11 ม.7 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
055-610408
087-2108179
087-8491240

พิจิตร / ตะพานหิน
สายัณห์ ภู่พงค์
245/20 ถ.ชมฐีระเวช อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
087-5263528
086-4415675

อุตรดิตถ์ ( สาขา )
จันทร์วดี มเหศักดิ์
111/13 ถ.พาดวารี ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
055-411192
089-1424251
086-4282264

นครสวรรค์ (HUB)
กฤติโชติ สุวิริยะการ
59/26-28 หมู่ 10 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์
095-6343283 ( คุณพรเทพ )
081-2925399
088-2934224

นครสวรรค์
อุดม โลหาชีวะ
157/11-12 ม.5 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
056-882321
056-882322
081-9726249
083-9620679

ชัยนาท   
HUB นครสวรรค์ ( กระจายสินค้า )
HUB นครสวรรค์ ( กระจายสินค้า )
086-0577251

อุทัยธานี
สมหวัง ภู่อุดม
54 ถ.เติบศิริ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
056-513167
086-2111668
087-3156717

ตาก
อวยชัย ศุภสิน
26/8 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงเงิน อ.เมือง จ.ตาก
055-512392
087-8424868

แม่สอด
รัตนา เขียวณรงค์
46 ถ.ประสาทวิถี อ.แม่สอด จ.ตาก
055-531721
081-5338812
088-2787821

แม่สอด ( โลตัส )  
นัทธมน ญารังสี
โลตัสสาขาแม่สอด โซน Extra Outlet ล็อค A9 –A10 อ.แม่สอด จ.ตาก
097-1816906

กำแพงเพชร ( สาขา )
พิรัชชัย คำตุ้ย
57/1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
055-712274
083-1629653

ภาคกลาง

กรุงเทพ (HUB)
เพชรไพลิน เพียซ้าย
1010 ถ.หลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
02-3607521-4
086-3429615
081-9051712
bkk_wh@thaiparcels.com

ปทุมธานี
เพชรไพลิน เพียซ้าย
1010 ถ.หลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
02-3607521-4
086-3429615
081-9051712
bkk_wh@thaiparcels.com

นนทบุรี
เพชรไพลิน เพียซ้าย
1010 ถ.หลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
02-3607521-4
086-3429615
081-9051712
bkk_wh@thaiparcels.com

ปราจีนบุรี / นครนายก
คุณณัชชา อินทะ
2/25 ถ.สกฤษ-ยุทธศีล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
037-214904
086-108-4411
087-7854537
prachinburi_ag@thaiparcels.com

สระแก้ว
เกษม พ่วงความสุข
238 ถ.เทศบาล 6 อ.เมือง จ.สระแก้ว
037-241939
081-8632521

อรัญประเทศ   
ธวัชชัย ตันตราชีวธร
555/45 ตลาดอินโดจีน ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
080-6397532
aran_br@thaiparcels.com

ฉะเชิงเทรา
อัจฉรา นุติประพันธ์
1243 ถ.เทพคุณากร ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
038-512225
084-6206090

เพชรบุรี
อภิรดี เนื่องเนาวรัตน์
100/1 ถ.บันไดอิญ ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
032-402710
086-3377562
086-553-3776

นครปฐม
มนตรี ทิมพิทักษ์
87/33 ถ.หน้าพระ ต.ห้วยจะเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม
083-0914527
089-1333572

กาญจนบุรี
นุกูล อัมพรพงษ์
66/9 ม.9 ต.ปากแพรก ซ.บายพาส อ.เมือง กาญจนบุรี
034-600432
087-1574994
087-8037575

ราชบุรี
ประทีป ทิมพิทักษ์
256/47 ม.3 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี
032-733285
081-9488437
085-7042568

สมุทรสาคร / สมุทรสงคราม
อัจเทพ พุ่มวิเศษ
111/161 ต.บางหญ้าแพก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
081-6341003

อยุธยา / อ่างทอง   
สมพิศ คุ้มกิจ
47/25-26 ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
035-256684
086-8819571
086-7657198

สุพรรณบุรี
รัตนาวรรณ ผิววันดี
60/15 หมู่บ้านเปี่ยมสุข ถนนมาลัยแมน ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
035-521535
0843335679

ลพบุรี / สิงห์บุรี
สหัส ชัยสมบัติเนตร
12/3 ถ.รอบวัดพระธาตุ ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี
036-411604
086-5519165
086-3350574

ประจวบคีรีขันธ์
ชุติมา ขูพินิจสกุลวงศ์
54/2 ถ.เพชรเกษม ต.ประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบฯ
032-611370
086-3061955
086-3061955

บางสะพาน
สิรินธา สุดใจ
20/22 ม.4 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบ
083-3149931
089-5188219

หัวหิน
คุณว่าน
147/34 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
032-909662
091-0368777

สระบุรี
ขจร ป้องปัดโรคา
81 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
036-211004
095-3794049

ระยอง (HUB)
พีระพงษ์ สุขดี
155/214 ม.2 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง
033650360
085-2360236
089-2375319
rayong_wh@thaiparcels.com

ระยอง
วัชรี ชินวงษ์
169/33 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง
038-899032
085-0190396
083-1141689

ชลบุรี
ยุพา สิงห์ภมร
4/9 ม.9 ถ.สุขประยูร ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี
038-781240
088-4940122
chonburi_br@thaiparcels.com

จันทบุรี
นรินทิพย์ พรหมประยงค์
1/40 ม.2 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
039-471366
086-8481190

ตราด
กานต์ กาญจนากระจ่าง
45/4 ถ.เทศบาล 5 ต.วังกระแจะ เมือง จ.ตราด
089-7535153

ภาคใต้

ชุมพร (HUB)
สุพัตรา ว่านทอง
86/21-22 ม.4 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร
077-534156
086-4756210
chumporn_wh@thaiparcels.com

ระนอง
เพทาย วิมล
160/42 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
089-8687165
ranong_ag@thaiparcels.com

สุราษฎร์ธานี (HUB)
โสภณ อินทฤทธิ์
119 ม.3 สามแยกหนองขรี ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สราษฏร์ธานี
077-441317
084-6643688
surat_wh@thaiparcels.com

สุราษฎร์ธานี
ภัทนภา ชุ่มติ่ง
42/1 ม.4 ต.วัดประดู อ.เมือง จ.สุราษฯ ( ตรงข้ามวัดประดู่ )
075-356272
087-892-8791
087-896-4799

นครศรีธรรมราช ( สาขา )
ปวีณา อินทฤทธิ์
22/56 หมู่บ้านสินอุดม ช้อปปิ้งมอลล์ ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
075-809115
088-7613726

นครศรีธรรมราช
ผุสณี มูสิกะ
4/59 ถ.กระโรม ม.1 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
075-356272
081-0808677

กระบี่
ทรงศรี เสกสรร
20/2 ถ.วัชระ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่
075-700217
081-788-2624
089-727-1569
krabi_ag@thaiparcels.com

พังงา
ขวัญเรือน พูดงาม
736 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังง
076-412508
089-726308
087-3842113
phangnga_ag@thaiparcels.com

ภูเก็ต
ชัยชนะ ครองทรัพย์
107/30 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
076-604003
089-9720157
089-9720257
phuket_br@thaiparcels.com

พัทลุง (HUB)
ไพรินทร์ โมราสิทธิ์
18/1 ม.1 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง
074-670579
089-4689626
pattalung_br@thaiparcels.com

พัทลุง
ไพรินทร์ โมราสิทธิ์
18/1 ม.1 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง
074-670579
089-4689626
pattalung_br@thaiparcels.com

ตรัง
ทรงศรี เสกสรร     160/12 ถ.บ้านหนองยวน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
084-6570597
084-6270864
081-5358749
trang_ag@thaiparcels.com

เกาะยอ (HUB)
อุบลรัตน์ ไชยมณี
616/24 ถ.สงขลา-เกาะยอ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
074-333799
086-4982933
kohyor_wh@thaiparcels.com

สตูล
คะเนตร คงแก้ว
84 ถ.สมันตประดิษฐ์ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
074-722400
087-7960661
satun_br@thaiparcels.com

ปัตตานี
วรัณ วรุตตมะ
15 ถ.ปัตตานีภิรมย์ ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี
073-348876
089-8700812
083-1693096
pattani_ag@thaiparcels.com

ยะลา
พรรุ่ง ธานินทร์พงศ์
34 ถ.เมืองใหม่1 อ.เมือง จ.ยะลา
073-244184
073-255434
089-5998018
083-1693095
087-8996479
yala_ag@thaiparcels.com

นราธิวาส
มหัตสิทธิ์ สุทธวีร์กูล
138/6 ม.10 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส
073-532265
086-4836497
086-4809897

สุไหงโก-ลก
ภูวพล ธนาสุพัฒน์
354 ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส
073-611080
081-8965108

สงขลา
นิภา อติศัพท์
20 ถ.นางงาม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
074-311283
074-312058
086-4982943
songkhla_ag@thaiparcels.com

หาดใหญ่
จิรยุทธ มัชฌิมาภิโร
29/3 ถ.ราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
074-234655
089-5969496
083-1693091
hatyai_ag@thaiparcels.com

ภาคอีสาน

โคราช (HUB)
ศิริศักดิ์ นกจันทึก
โกดังรัตโนภาส 2 ม.5 หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา
081-3893996
083-3415270
korat_wh@thaiparcels.com

นครราชสีมา
วินัย สุวรรณละออ
1/31-32 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง จ.เมือง จ.นครราชสีมา
044-242114
081-8764088

ปากช่อง (HUB)
นายชราวุฒิ สำราญจักร์ ( ต้อม )
80/3 ม.10 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
083-3415270
pakchong_wh@thaiparcels.com

ชัยภูมิ
กรณรงค์ มะโนสิทธิ์
197 ม.1 ถ.ชัยภูมิ -หนองบัวแดง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
044-830763
083-7222916
089-2828397

สุรินทร์ (HUB)
ณัฐพงษ์ คณา
321 ม.10 ถ.สุรินทร์-สังขะ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ( อยู่ในปั้มพีทีก่อนถึงแยกไฟแดงไอคิว )
093-3215874
084-9836845
surin_wh@thaiparcels.com

สุรินทร์
ภัทรภร ประมูปถัมภ์
321 ม.10 ถ.สุรินทร์-สังขะ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ( อยู่ในปั้มพีทีก่อนถึงแยกไฟแดงไอคิว )
086-3316882

บุรีรัมย์
แรมจันทร์ สายทอง
บ้านภูภิรมย์นคร 535/17 ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
044-612540
082-4884673
buriram_br@thaiparcels.com

ศรีสะเกษ
ชัยรัตน์ ศรีสุข
889/3 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ                 –
085-4106855

อุบลราชธานี (HUB)
รัฐเขตต์ มุสิกภัทร
73/29-30 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ
045-317599
080-4764340
087-9374786
ubon_wh@thaiparcels.com

อุบลราชธานี
ชาญวิทย์ พื้นผา
73/29-30 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ
045-317599
080-4764340
087-9374786
ubon_wh@thaiparcels.com

ยโสธร
ลออ สมพงษ์พันธ์
172/5 ถ.วารีราชเดช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร
045-712770
081-6004425
089-7215940
081-7147686

มุกดาหาร (HUB)
ปรีชา สุนทรารักษ์ (ปุ๋ย)
77 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
085-9266622
mukdaharn_wh@thaiparcels.com

มุกดาหาร
ดวงมณี สุนทรารักษ์
77 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
089-6220670
mukdaharn_ag@thaiparcels.com

นครพนม
นัธทวัฒน์ หาญโยธี
353/480 ถ.ทัศปทุม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
086-4585211
087-2253382
089-9376652
nakhonphanom_ag@thaiparcels.com

ขอนแก่น (HUB)
อนุรักษ์ นาเรือง
347/23-25 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
043-261227
088-5642636
086-1644472
kk_wh@thaiparcels.com

ขอนแก่น
นิภา มโนราช
347/23-25 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
043-261227
088-5642636
086-1644472
kk_br@thaiparcels.com

กาฬสินธ์ / มหาสารคาม
นิตยา ทองดี
425 ถ.อนรรฆนาค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
043-820859
089-622-0675
085-0033454
kalasin_ag@thaiparcels.com

ร้อยเอ็ด
ศิรินันท์ ศรีวรรณา
169/8 ถ.ผดุงพานิช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
087-8268077
roiet_br@thaiparcels.com

อุดรธานี (HUB)
กนกอร ดวงจำปา
223 /11 ม.3 กม.ที่ 4 สี่แยกบ้านจั่น ถ.อุดร-ขอนแก่น
042-341835
086-4590985

อุดรธานี
ธนพร วัฒนารุ่งเรืองกูร
ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี
080-4213111
086-4564266

หนองบัวลำภู
ประหยัด พาลิวงษ์
196/13 ม.2 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
042-311519
087-236-6004
084-512-5068

เลย
ปรีชา สอนธนสมบัติ
325 ถ.เลย-ด่านซ้าย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
042-811181
081-3200722
081-5463031

หนองคาย
บรรพต จันทมาลี
211 ม.3 ถ.พนังชลประทาน ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
042-467098

สกลนคร
อริยดา ขวัญจำปา
81/5 ถ.สกล-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
093-3295035
085-5966719

โฆษณา