สถานีบริการ
น้ำมัน
ดีเซล – 25.19฿
เบนซิน – 33.76฿
แก็สโซฮอล ์ 95 – 26.65฿
แก็สโซฮอล์ 91 – 26.38฿
แก็สโซฮอล์ E20 – 24.14฿
แก็สโซฮอล์ E85 – 19.94฿

ก็าซ
NGV – 13.37฿
LPG – 18.13฿

ไฟฟ้า
หน่วยละ – 1-3฿

ที่ SECONDHANDSTORE ™ RETAIL & สถานีค้าปลีก
น้ำมัน
ดีเซล – ต่ำกว่า 1L +5฿ > มากกว่า 1L แต่ไม่เกิน 10L +2.50฿ > มากกว่า 10L +1฿
เบนซิน – ต่ำกว่า 1L +5฿ > มากกว่า 1L แต่ไม่เกิน 10L +2.50฿ > มากกว่า 10L +1฿
แก็สโซฮอล ์ 95 – ต่ำกว่า 1L +5฿ > มากกว่า 1L แต่ไม่เกิน 10L +2.50฿ > มากกว่า 10L +1฿
แก็สโซฮอล์ 91 – ต่ำกว่า 1L +5฿ > มากกว่า 1L แต่ไม่เกิน 10L +2.50฿ > มากกว่า 10L +1฿
แก็สโซฮอล์ E20 – ต่ำกว่า 1L +5฿ > มากกว่า 1L แต่ไม่เกิน 10L +2.50฿ > มากกว่า 10L +1฿
แก็สโซฮอล์ E85 – ต่ำกว่า 1L +5฿ > มากกว่า 1L แต่ไม่เกิน 10L +2.50฿ > มากกว่า 10L +1฿

ก็าซ
NGV – +2฿
LPG – +2฿

ไฟฟ้า
หน่วยละ – ลดหน่วยละ 00.50฿

วันที่ปรับปรุงข้อมูล ครั้งสุดท้าย : 06/08/2017 – 01.05PM

Advertisements