สถานีบริการ
น้ำมัน
ดีเซล – 25.09฿
เบนซิน – 33.96฿
แก็สโซฮอล ์ 95 – 26.85฿
แก็สโซฮอล์ 91 – 26.58฿
แก็สโซฮอล์ E20 – 24.34฿
แก็สโซฮอล์ E85 – 19.34฿

ก็าซ
NGV – 13.20฿
LPG – 20.98฿

ไฟฟ้า
หน่วยละ 1฿

ที่ SECONDHANDSTORE ™ RETAIL & สถานีค้าปลีก
น้ำมัน
ดีเซล – 22.09฿
เบนซิน – 30.96฿
แก็สโซฮอล ์ 95 – 23.85฿
แก็สโซฮอล์ 91 – 23.58฿
แก็สโซฮอล์ E20 – 21.34฿
แก็สโซฮอล์ E85 – 16.34฿

ก็าซ
NGV – 12.20฿
LPG – 19.98฿

ไฟฟ้า
หน่วยละ 1.39฿

Advertisements