มันฝรั่งดิบขนาดกลาง กิโลกรัมละ 39฿
มันฝรั่งดิบขนาดใหญ่ กิโลกรัมละ 49฿
มันฝรั่งเส้นเล็กแช่แข็ง กิโลกรัมละ 79฿
มันฝรั่งเส้นเล็ก เกรด A แช่แข็ง กิโลกรัมละ 139฿
มันฝรั่งเส้นใหญ่แช่แข็ง กิโลกรัมละ 79฿
มันฝรั่งเส้นเล็ก เกรด A แช่แข็ง กิโลกรัมละ 139฿

Advertisements