ถ้าคุณต้องการขายสินค้าแต่ไม่รู้ว่าจะขายได้เมื่อไหร่ วันไหน หรือจะลงประกาศที่ไหน หรือประกาศขายแล้วแต่ยังขายไม่ได้ เพื่อเพิ่มโอกาศในการขายสินค้าที่มากกว่าเดิม คุณสามารถฝากขายสินค้ากับเราได้ โดยที่คุณไม่ต้องเคลื่อนย้ายสินค้าก่อนขาย

ค่าบริการ
รายการละ 50.00 บาท ต่อค่าสินค้า 1000.00 บาท

แบบฟอร์มฝากขายสินค้า

หลังจากที่คุณกด “SUBMIT” แล้ว รายละเอียดจะถูกส่งมาทางอีเมล์ เมื่อตรวจสอบแล้วจะลงประกาศให้ทันที
– รับฝากสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 6 กิโลกรัม
– ไม่เป็นสินค้าผิดกฎหมาย
– ไม่เป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธ์
– ถ้าคุณมีรูปถ่ายสินค้า หรือต้องการลงรูปถ่ายด้วย กรุณาถ่ายรูปสินค้าให้ชัดเจน สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ระบุว่า “ฝากขายสินค้า” แล้วส่งมาที่
EMAIL : SECONDHANDSTORE@HOTMAIL.COM
ส่งมาทาง FACEBOOK : SECONDHANDSTORE

เมื่อสินค้าขายได้แล้วและหลังจากผู้ซื้อโอนเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้วเราจะส่งที่อยู่สำหรับส่งสินค้าให้กับคุณเมื่อคุณส่งสินค้าแล้วได้รับหลักฐานใบส่งสินค้าหรือเลขที่ติดตามจากไปรษณีย์ ให้คุณส่งมาที่
EMAIL : SECONDHANDSTORE@HOTMAIL.COM
ส่งมาทาง FACEBOOK : SECONDHANDSTORE

เมื่อสินค้าส่งถึงลูกค้าแล้ว เราจะโอนเงินค่าสินค้าและคิดค่าบริการกับคุณตามราคาสินค้าที่ขายภายใน 1-2 วันทำการปรกติ

Advertisements